رزومه موسسه کردآفرید

موسسه پخش کردآفرید در 29/9/93 در رشت طی شماره ثبت 279به ثبت رسیده هدف موسسه توزیع و پخش در دو بخش محصولات غذایی و بهداشتی در دو بخش توزیع سوپر و تعاونی و نیز داروخانه و آرایشی و بهداشتی و سیسمونی به کار توزیع مشغول گردید و در ابتدا انبار در16متری سمیه و در سال 1384به منظریه کوچه میهن پنجمین کوچه سمت چپ منتقل گردید و پس از حدود5سال در سال 1389به مکان اصلی که ساخته شده جهت توزیع مکان کنونی واقع در کیلومتر 6جاده لاکان به سمت بقعه آقا سید حسن نقل مکان نموده.این موسسه دارای دو دستگاه وسیله شخصی و در صورت نیاز خودروهای اجاره ای جهت توزیع استفاده می نماید در بخش منابع و قسمتهای داخلی در امور مالی انبار و عملیات +فروش+اداری و بازاریابی و تحقیقات با نیروهای جوان و تحصیلکرده همکاری می نماید که تعداد پرسنل بالغ بر 30نفر می باشند در سال1393با توافق با اسلتید به نام دانشگاه نیزوارد مذاکره در خصوص بازاریابی و توسعه و ترویج فروش و مشتری مداری نمود که در نهایت در تیم بازاریابی مدیریت تیم اساتید دانشگاه جهت انجام کار سپرده شد.

برنامه استراتژی میان مدت توسعه موسسه به عنوان پخش منطقه ای و برنامه بلند مدت به عنوان پخش سراسری می باشد.

هدف اخلاقی موسسه تهیه و توزیع محصولات با کیفیت و مرغوب در هر زمینه ای از موارد مرتبط کاری موسسه است و به هیچ وجه اجازه ورود کالای نامرغوب و غیر استاندارد و نا سالم را نمی دهد.
بارگیری...

بارگیری...

جدید ترین محصول

 

ترالت